Revizuiți la data de 24.10.2022

CENTRUL DE MEDICINĂ HIPERBARĂ S.R.L. (în continuare Societatea) persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Oradea, Calea Clujului 292/A, Jud. Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/724/2022, CIF 45829930, deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra:

  • Site-ului https://hyperbarium.com/ (denumit în continuare site-ul) în privința tuturor elementelor sale, inclusiv a codului sursă, a bazei de date, a adresei url (indiferent de domeniu - e.g. .com, .ro, .net etc.) și a paginilor/subdomeniilor sale;
  • Mărcii comerciale Hyperbarium;
  • Logo-ului și caligrafiei Hyperbarium, atât în versiunile grafice ilustrate pe site, cât și în alte variații similare (e.g. altă juxtapunere, alte valori cromatice, altă rezoluție, etc.);
  • Conținutului text existent pe site;
  • Conținutului multimedia și a tuturor celorlalte materiale existente pe site;
  • Oricărui conținut care a fost vreodată disponibil public pe site, chiar dacă la data evaluării dreptului de proprietate intelectuală acest conținut nu mai este accesibil publicului.

Este interzisă copierea, reproducerea, distribuirea, traducerea, alterarea sau derivarea completă sau parțială a oricărei forme de conținut disponibile pe site, precum și utilizarea site-ului în alte scopuri decât cele de informare și documentare a vizitatorului, fără acordul prealabil scris al Societății.

Societatea își rezervă dreptul de a actualiza periodic conținutul site-ului, de a-l introduce în stare privată de mentenanță sau de a suspenda parțial sau total accesibilitatea la site, fără niciun preaviz sau vreo avertizare prealabilă.

Conținutul site-ului cuprinde date cu caracter informativ și promoțional cu privire la activitatea și serviciile Societății.

Societatea nu garantează disponibilitatea site-ului ori acuratețea sau lipsa de erori în conținutul site-ului. Societatea nu va răspunde pentru niciun prejudiciu direct sau indirect reclamat de vreun vizitator al site-ului în legătură indisponibilitatea site-ului sau cu conținutul site-ului, chiar dacă vizitatorul ar putea demonstra că acest conținut este incorect, incomplet, neactual sau ofensator.

Studiile de caz, statisticile sau opiniile prezentate în conținutul site-ului și conținutul site-ului în general nu va fi considerat în niciun caz o sursă pentru sfaturi, recomandări, trimiteri, indicații sau instrucțiuni medicale sau terapeutice. Accesul la serviciile Societății este condiționat în mod obligatoriu de parcurgerea unor proceduri de programare, încheiere a contractului, achitare a tarifelor, consultație medicală, examinare a categoriei de risc și triaj medical în baza unor criterii fiziologice.

În gestionarea politicii de risc, în baza opiniei unilaterale a cadrelor medicale ale Societății, Societatea își rezervă în mod discreționar dreptul de a refuza prestarea serviciilor către orice persoană, fără ca această conduită să poată fi considerată discriminatorie. Faptul că anumite criterii (e.g. vârstă, indicele de masă corporală, categorii de afecțiuni cronice sau acute etc.) ar putea fi avute în vedere în mod sistematic pentru refuzarea prestării serviciilor Societății nu va putea constitui indiciu de discriminare, utilizarea criteriilor având ca scop diminuarea riscului medical.

Conținutul site-ului nu poate fi interpretat în sensul de a cuprinde o ofertă fermă de a contracta sau de a oferi servicii publicului larg, serviciile Societății fiind disponibile doar în limita alocărilor decise unilateral de Societate.

Tarifele sau condițiile comerciale prezentate pe site au caracter strict orientativ și informativ, fără valoare contractuală, Societatea rezervându-și dreptul de a practica pentru serviciile prestate efectiv tarife sau condiții comerciale diferențiate, astfel cum sunt ele prezentate în documentele contractuale semnate cu fiecare client/pacient în parte.

Activitatea Societății, precum și drepturile și obligațiile oricărei persoane care interacționează cu site-ul vor fi guvernate în mod exclusiv de legile aplicabile pe teritoriul României.

Prin continuarea vizitării și interacțiunii cu site-ul, vizitatorul își însușește și acceptă Termenii și Condițiile enunțate mai sus.